Om elektriciteten kom från skog

En modern människa använder ungefär 1 gigawattimme elektricitet under sin livstid. En svensk reaktor använder idag ungefär 3,9 kg uran för att producera detta. Dessa siffror är från sidan 131 i Klimatnyckeln. Med en densitet på 20 kg/dl, så blir detta uran ungefär 2,5 dl, vilket får plats i mina fickor. Gångra det med 10 miljoner och alla som lever idag får allt sitt elektricitetsbehov täckt av 25 miljoner liter = 25.000 m3, eller cirka 500 m3 per år, som utrymmet i en villa.

Ett kilo ved ger en energi på ungefär 15 MJ. En kilowattimme är lika med 3,6 MJ, så en gigawattimme är lika med 1.000.000 * 3,6 MJ, dvs som 2.400.000 liter ved, eller 2400 kubikmeter ved. Detta får man av att kalhygga ungefär 5 hektar skog. Med 10 miljoner människor skulle vi alltså behöva 50.000.000 hektar, dvs 500.000 km2. Detta är större än Sverige, och 15 MJ/kilo är beräknat på eldning (värme). Med elektricitet blir det mindre.

Det tar ungefär 70 år för skogen att växa upp igen, så vi skulle behöva ungefär två Sverige för att få vår elektricitet från ved. Glöm djur, möbler, papper och annat som bor i eller kommer från skogen.

Nu är det förstås ingen som vill att vi ska göra elektricitet av skog, därmed eldar vi biobränsle i våra elkraftverk, och gör bensinsubstitut av det, istället för att pensionera fossilbilarna och satsa på elbilar som går på kärnkraft. (Med självgående eltaxi får vi fler resor per bil, för dom som inte bor så att dom kan cykla eller åka kollektivt, vilket förstås är bäst.)